31 ene 2014

IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar 2014. San Pedro del Pinatar, Murcia.


El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a través de la Concejalía de Cultura, a fin de fomentar las artes escénicas de grupos aficionados, convoca la IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar, que se desarrollará en la Casa de Cultura los días 2, 9 y 16 de mayo de 2014. La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el 30 de mayo de 2014. Todas las funciones serán a las 22:00 horas.

 

Podrán participar todos los Grupos de Teatro Aficionado de adultos, no profesionales, y que no pertenezcan al municipio de San Pedro del Pinatar, debiendo estar inscritos con la denominación de grupo o asociación cultural.

 

Para participar en la muestra, es necesario remitir la documentación indicada en las BASES (preferiblemente en formato digital) y que quedará en poder de la organización de la Muestra.

 

Toda la documentación deberá remitirse a la siguiente dirección:

IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - Concejalía de Cultura

Plaza Luis Molina, nº 1

30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

Teléfono: 968 180 600, ext. 1309

E-mail: szapatam@sanpedrodelpinatar.es

 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 27 de enero al 27 de marzo de 2014.

 

Un comité de selección nombrado por la Organización elegirá un total de 3 participantes y 3 grupos de reserva.

 

Los derechos de autor de la SGAE correrán a cargo de cada grupo seleccionado, no haciéndose responsable la organización de su incumplimiento.

 

Los premios establecidos son:

• 1º Premio a la mejor representación: 500 € y trofeo

• 2º Premio a la mejor representación: 200 € y trofeo

• 3º Premio a la mejor representación: Trofeo

• Premio mejor interpretación femenina: Trofeo

• Premio mejor interpretación masculina: Trofeo

 

Los tres grupos seleccionados para la final contarán con un ayuda económica de 200 € para cubrir gastos de dietas y desplazamiento.

 

Los representantes de los grupos seleccionados asumen el compromiso de asistir a la ceremonia de clausura; en caso de no haber ningún representante del grupo para recoger el premio, se considerará que renuncian al mismo.

 

Más información:

Teléfono: 968 180 600, ext. 1309

E-mail: szapatam@sanpedrodelpinatar.es

 

Link de descarga de las BASES completas y FICHA de Inscripción


IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar 2014. San Pedro del Pinatar, Murcia.


El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a través de la Concejalía de Cultura, a fin de fomentar las artes escénicas de grupos aficionados, convoca la IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar, que se desarrollará en la Casa de Cultura los días 2, 9 y 16 de mayo de 2014. La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el 30 de mayo de 2014. Todas las funciones serán a las 22:00 horas.

 

Podrán participar todos los Grupos de Teatro Aficionado de adultos, no profesionales, y que no pertenezcan al municipio de San Pedro del Pinatar, debiendo estar inscritos con la denominación de grupo o asociación cultural.

 

Para participar en la muestra, es necesario remitir la documentación indicada en las BASES (preferiblemente en formato digital) y que quedará en poder de la organización de la Muestra.

 

Toda la documentación deberá remitirse a la siguiente dirección:

IV Muestra Nacional de Teatro Aficionado de San Pedro del Pinatar Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - Concejalía de Cultura

Plaza Luis Molina, nº 1

30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

Teléfono: 968 180 600, ext. 1309

E-mail: szapatam@sanpedrodelpinatar.es

 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 27 de enero al 27 de marzo de 2014.

 

Un comité de selección nombrado por la Organización elegirá un total de 3 participantes y 3 grupos de reserva.

 

Los derechos de autor de la SGAE correrán a cargo de cada grupo seleccionado, no haciéndose responsable la organización de su incumplimiento.

 

Los premios establecidos son:

• 1º Premio a la mejor representación: 500 € y trofeo

• 2º Premio a la mejor representación: 200 € y trofeo

• 3º Premio a la mejor representación: Trofeo

• Premio mejor interpretación femenina: Trofeo

• Premio mejor interpretación masculina: Trofeo

 

Los tres grupos seleccionados para la final contarán con un ayuda económica de 200 € para cubrir gastos de dietas y desplazamiento.

 

Los representantes de los grupos seleccionados asumen el compromiso de asistir a la ceremonia de clausura; en caso de no haber ningún representante del grupo para recoger el premio, se considerará que renuncian al mismo.

 

Más información:

Teléfono: 968 180 600, ext. 1309

E-mail: szapatam@sanpedrodelpinatar.es

 

Link de descarga de las BASES completas y FICHA de Inscripción


29 ene 2014

MOSTRA DE TEATRE D'ANDRATX 2014. Andratx, Islas Baleares.

MOSTRA DE TEATRE D’ANDRATX 2014.


El Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Andratx convoca la selecció de la MOSTRA DE TEATRE que es durà a terme al municipi d'Andratx els dies 8,15,22,29 de març 2014

La convocatòria va dirigida a totes les companyies que vulguin presentar un espectacle en qualsevol llengua a la Mostra de Teatre d’Andratx.

Les representacions es duran a terme al teatre sa Teulera d'Andratx. Hi haurà un total de 4 representacions els dissabtes a les 21’30

El grup que representi serà el responsable de recaptar la seva pròpia taquilla el dia de la funció i el dia de la representació rebrà l’import de les entrades anticipades.

L’Ajuntament no disposarà de cap tipus de tècnic per les representacions que hauràn de ser aportats per els grups participants.

L’Ajuntament podrà disposar d’un total de 20 invitacions a disposició de la regidoria de Cultura.

El departament de cultura seleccionarà valorant diversos aspectes com ara la qualitat dels textos o de la música, la innovació...

El termini de presentació de la documentació acaba divendres dia 31 de gener de 2014 a les 14h

La documentació s’ha presentar fisicament al SAC (Servei d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament d'Andratx, Avinguda de la Cúria nº 1) I per correu electrònic a la següent adreça cultura@andratx.cat

Documentació a aportar:
- dossier complet de l’obra
- fotogràfia
- i opcional video o enllaç per veure un video.

Un cop finalitzat el període d’inscripció es llegiran o visualitzaran totes les propostes presentades i se seleccionaran els 4 espectacles que seran representats.

Els grups locals d’Andratx tenen accés directa a la Mostra de teatre d’Andratx per això han d’estar inscrites al registre d’associacions d’Andratx.

Cada actuació comportarà el següent cobrament:
- caixet de 500€ contra factura que es presentarà a l’ajuntament després d’haver realitzat la representació
- la taquilla que es recapti per a la seva pròpia actuació (la qual serà gestionada per la companyia directament)
- L’Ajuntament (si escau) es farà càrrec dels drets d’autor de cada una de les representacions seleccionades.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX podra introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament de la convocatòria per al bon funcionament d’aquesta i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les
bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les
condicions en la forma establerta.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX no es fa responsables de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos dins els espectacles admesos ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a selecció aquelles espectacles que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

L’ Ajuntament d’Andratx podran utilitzar les imatges o els textos dels espectacles seleccionats per tal de fer-ne publicitat.

No s’accepten els treballs rebuts en mal estat.

Una vegada presentat a la convocatòria, no es pot retirar cap treball per fer-hi correccions.

La documentació presentada quedarà arxivada al departament de cultura de l’Ajuntament d’Andratx Andratx

Más información:

Ajuntament d'Andratx - Regidoria de Cultura i educació.
Av. de la Cúria, 1.
07150 Andratx. Illes Balears.
Tf. 971 628 018

BASES Completas en el siguiente enlace:
Mostra de Teatre 2014
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

MOSTRA DE TEATRE D'ANDRATX 2014. Andratx, Islas Baleares.

MOSTRA DE TEATRE D’ANDRATX 2014.


El Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Andratx convoca la selecció de la MOSTRA DE TEATRE que es durà a terme al municipi d'Andratx els dies 8,15,22,29 de març 2014

La convocatòria va dirigida a totes les companyies que vulguin presentar un espectacle en qualsevol llengua a la Mostra de Teatre d’Andratx.

Les representacions es duran a terme al teatre sa Teulera d'Andratx. Hi haurà un total de 4 representacions els dissabtes a les 21’30

El grup que representi serà el responsable de recaptar la seva pròpia taquilla el dia de la funció i el dia de la representació rebrà l’import de les entrades anticipades.

L’Ajuntament no disposarà de cap tipus de tècnic per les representacions que hauràn de ser aportats per els grups participants.

L’Ajuntament podrà disposar d’un total de 20 invitacions a disposició de la regidoria de Cultura.

El departament de cultura seleccionarà valorant diversos aspectes com ara la qualitat dels textos o de la música, la innovació...

El termini de presentació de la documentació acaba divendres dia 31 de gener de 2014 a les 14h

La documentació s’ha presentar fisicament al SAC (Servei d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament d'Andratx, Avinguda de la Cúria nº 1) I per correu electrònic a la següent adreça cultura@andratx.cat

Documentació a aportar:
- dossier complet de l’obra
- fotogràfia
- i opcional video o enllaç per veure un video.

Un cop finalitzat el període d’inscripció es llegiran o visualitzaran totes les propostes presentades i se seleccionaran els 4 espectacles que seran representats.

Els grups locals d’Andratx tenen accés directa a la Mostra de teatre d’Andratx per això han d’estar inscrites al registre d’associacions d’Andratx.

Cada actuació comportarà el següent cobrament:
- caixet de 500€ contra factura que es presentarà a l’ajuntament després d’haver realitzat la representació
- la taquilla que es recapti per a la seva pròpia actuació (la qual serà gestionada per la companyia directament)
- L’Ajuntament (si escau) es farà càrrec dels drets d’autor de cada una de les representacions seleccionades.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX podra introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament de la convocatòria per al bon funcionament d’aquesta i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les
bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les
condicions en la forma establerta.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX no es fa responsables de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos dins els espectacles admesos ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a selecció aquelles espectacles que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

L’ Ajuntament d’Andratx podran utilitzar les imatges o els textos dels espectacles seleccionats per tal de fer-ne publicitat.

No s’accepten els treballs rebuts en mal estat.

Una vegada presentat a la convocatòria, no es pot retirar cap treball per fer-hi correccions.

La documentació presentada quedarà arxivada al departament de cultura de l’Ajuntament d’Andratx Andratx

Más información:

Ajuntament d'Andratx - Regidoria de Cultura i educació.
Av. de la Cúria, 1.
07150 Andratx. Illes Balears.
Tf. 971 628 018

BASES Completas en el siguiente enlace:
Mostra de Teatre 2014
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

28 ene 2014

Escuela de Verano de Teatro Físico 2014

Escuela de Verano de Teatro Físico 2014

Varias becas se anuncian para el programa de julio de 2014.

Intérpretes de diversos géneros y técnicas -
bailarines, actores, directores y coreógrafos de diferentes países están invitados a solicitar su participación.

Los participantes pueden recibir el Certificado de Participación.
El idioma de trabajo es el Inglés.

El laboratorio se llevará a cabo en la región de Estiria, en el sureste de Austria.
Alojamiento y comidas están organizados para los participantes.

La escuela de verano es una gran oportunidad de acercarse a un material metodológico y práctico único que va a enriquecer las competencias profesionales y se ofrecerá a los participantes la posibilidad de compartir una experiencia creativa intensa en un nivel global.

Para recibir información sobre el programa de la escuela de verano y el procedimiento de solicitud,
por favor escriba a:   theatreanddance@yahoo.co.uk

Escuela de Verano de Teatro Físico 2014

Escuela de Verano de Teatro Físico 2014

Varias becas se anuncian para el programa de julio de 2014.

Intérpretes de diversos géneros y técnicas -
bailarines, actores, directores y coreógrafos de diferentes países están invitados a solicitar su participación.

Los participantes pueden recibir el Certificado de Participación.
El idioma de trabajo es el Inglés.

El laboratorio se llevará a cabo en la región de Estiria, en el sureste de Austria.
Alojamiento y comidas están organizados para los participantes.

La escuela de verano es una gran oportunidad de acercarse a un material metodológico y práctico único que va a enriquecer las competencias profesionales y se ofrecerá a los participantes la posibilidad de compartir una experiencia creativa intensa en un nivel global.

Para recibir información sobre el programa de la escuela de verano y el procedimiento de solicitud,
por favor escriba a:   theatreanddance@yahoo.co.uk

TALLERES DE TEATRO

NUEVOS CURSOS DE TEATROTALLERES DE TEATRO

NUEVOS CURSOS DE TEATRO10th INTERNATIONAL ORDU CHILDREN AND YOUTH THEATRE FESTIVAL

10th INTERNATIONAL ORDU CHILDREN AND YOUTH THEATRE FESTIVAL

TOBAV (Turkish Theatre Opera and Ballet Members Foundation), with the purpose of spreading theater, opera and ballet culture, organizes festivals, workshops, and seminars by adopting the motto “YES TO ART.” One of the basic aims of our festivals, is to strengthen the knowledge and experimental cooperation among the “young” people who have different social
and cultural point of views. Thus, we believe we need to improve the philosophy of art as a life style.
Ordu has opened its cultural centers and the stage of its local theater OBKT as well as its streets, parks, and marketplace to theatrical activities. It is a city full of people sensitive to theatre and art. We believe that the art of theatre abolishes the international borders and creates positive interpersonal relationships. In this context, we would like to see various examples such as street performances and shows in alternative locations, which are as less verbal as they can be.
The 10th International Children and Youth Theatre Festival in the city of Ordu will be held on *2 - 8 June, 2014* with the collaboration of the Ordu Municipality and TOBAV. If you are intended to participate in our festival, we would like you to enclose a copy on a VCD/DVD, visuals (brochures and pictures) of your performances. The performances will be evaluated by an independent board of jurors working with TOBAV.
The total number of the members of the participating groups (including the technical staff) is limited to maximum 15. The accommodation, food, and travel expenses within Turkey will be covered by the festival committee.
However, the participating groups will have to cover their own flight /export expenses.
The deadline for the applications is March 30, 2014.
Hope to see you in Ordu

TAMER LEVENT
PRESIDENT

e-mail:tobavfestival@gmail.com
web: http://www.tobavnet.org


Jorge Crespi
AITA/IATA Spanish-speaking Secretary


10th INTERNATIONAL ORDU CHILDREN AND YOUTH THEATRE FESTIVAL

10th INTERNATIONAL ORDU CHILDREN AND YOUTH THEATRE FESTIVAL

TOBAV (Turkish Theatre Opera and Ballet Members Foundation), with the purpose of spreading theater, opera and ballet culture, organizes festivals, workshops, and seminars by adopting the motto “YES TO ART.” One of the basic aims of our festivals, is to strengthen the knowledge and experimental cooperation among the “young” people who have different social
and cultural point of views. Thus, we believe we need to improve the philosophy of art as a life style.
Ordu has opened its cultural centers and the stage of its local theater OBKT as well as its streets, parks, and marketplace to theatrical activities. It is a city full of people sensitive to theatre and art. We believe that the art of theatre abolishes the international borders and creates positive interpersonal relationships. In this context, we would like to see various examples such as street performances and shows in alternative locations, which are as less verbal as they can be.
The 10th International Children and Youth Theatre Festival in the city of Ordu will be held on *2 - 8 June, 2014* with the collaboration of the Ordu Municipality and TOBAV. If you are intended to participate in our festival, we would like you to enclose a copy on a VCD/DVD, visuals (brochures and pictures) of your performances. The performances will be evaluated by an independent board of jurors working with TOBAV.
The total number of the members of the participating groups (including the technical staff) is limited to maximum 15. The accommodation, food, and travel expenses within Turkey will be covered by the festival committee.
However, the participating groups will have to cover their own flight /export expenses.
The deadline for the applications is March 30, 2014.
Hope to see you in Ordu

TAMER LEVENT
PRESIDENT

e-mail:tobavfestival@gmail.com
web: http://www.tobavnet.org


Jorge Crespi
AITA/IATA Spanish-speaking Secretary


24 ene 2014

XVI Certamen de Comedias La Palma

Se desarrollará en el Centro Cívico del 1 de febrero al 1 de marzo gracias a la Asociación Cultural Ahora teatro junto con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Vecinos

Vuelve este año la XVI edición del Certamen de Comedias La Palma, que tendrá lugar del 1 de febrero al 1 de marzo. Lo organiza la Asociación Cultural Ahora teatro de La Palma y colaboran la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Junta Vecinal Municipal y las Concejalías de Cultura y Descentralización.

El sábado 1 de febrero arranca este festival con el homenaje a Trini Zaplana, por su dedicación a la escena palmesana durante los años 50. El actor Pedro Segura se subirá al escenario junto al compositor Salvador Martínez, que le acompañará con la guitarra. A las 20.30 comenzará la actuación que es gratuita hasta completar aforo.

A la misma hora, pero al día siguiente, la Escuela Superior de Arte Dramático y Cambalache Teatro de Murcia interpreta El secreto a voces de Calderón de la Barca. Francisco García Vicente dirige esta actuación.

En el siguiente fin de semana los asistentes podrán disfrutar de la representación del grupo finalista Coripol de Madrid con La cuenta, por favor, de Jonathan Rand. Será el sábado 8 de febrero a las 20.30 horas y la dirigirá Celia Trujillo. El domingo los niños podrán ver El zorrito representado por la Asociación Volando por las nubes de la Palma. A las 18 horas comienza esta obra cuya dirección y adaptación recae en Berni García.

La estanquera de Vallecas es la próxima actuación que se organiza en este certamen para el próximo sábado 15 de febrero. Lo organiza el grupo finalista Farsa Teatro de Madrid, de José Luis Alonso Santos. El 16 le toca el turno al grupo finalista Teatro de la entrega de Murcia con La cantante calva de Eugenio Ionesco. Ambas también serán a las 20.30 horas.

El viernes 21 de febrero se estrena la comedia musical Volver a empezar de Francisco García Vicente. La Asociación Cultural Ahora teatro organizan este evento a las 22 horas. Quienes no puedan ir a este estreno se volverá a emitir el y el domingo, esta vez a las 20.30 horas. Será el sábado 1 de marzo cuando se clausure este certamen con la presentación por parte de Ahora teatro de LHV, con Miguel Cegarra y Rafa Párraga.

XVI Certamen de Comedias La Palma

Se desarrollará en el Centro Cívico del 1 de febrero al 1 de marzo gracias a la Asociación Cultural Ahora teatro junto con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Vecinos

Vuelve este año la XVI edición del Certamen de Comedias La Palma, que tendrá lugar del 1 de febrero al 1 de marzo. Lo organiza la Asociación Cultural Ahora teatro de La Palma y colaboran la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Junta Vecinal Municipal y las Concejalías de Cultura y Descentralización.

El sábado 1 de febrero arranca este festival con el homenaje a Trini Zaplana, por su dedicación a la escena palmesana durante los años 50. El actor Pedro Segura se subirá al escenario junto al compositor Salvador Martínez, que le acompañará con la guitarra. A las 20.30 comenzará la actuación que es gratuita hasta completar aforo.

A la misma hora, pero al día siguiente, la Escuela Superior de Arte Dramático y Cambalache Teatro de Murcia interpreta El secreto a voces de Calderón de la Barca. Francisco García Vicente dirige esta actuación.

En el siguiente fin de semana los asistentes podrán disfrutar de la representación del grupo finalista Coripol de Madrid con La cuenta, por favor, de Jonathan Rand. Será el sábado 8 de febrero a las 20.30 horas y la dirigirá Celia Trujillo. El domingo los niños podrán ver El zorrito representado por la Asociación Volando por las nubes de la Palma. A las 18 horas comienza esta obra cuya dirección y adaptación recae en Berni García.

La estanquera de Vallecas es la próxima actuación que se organiza en este certamen para el próximo sábado 15 de febrero. Lo organiza el grupo finalista Farsa Teatro de Madrid, de José Luis Alonso Santos. El 16 le toca el turno al grupo finalista Teatro de la entrega de Murcia con La cantante calva de Eugenio Ionesco. Ambas también serán a las 20.30 horas.

El viernes 21 de febrero se estrena la comedia musical Volver a empezar de Francisco García Vicente. La Asociación Cultural Ahora teatro organizan este evento a las 22 horas. Quienes no puedan ir a este estreno se volverá a emitir el y el domingo, esta vez a las 20.30 horas. Será el sábado 1 de marzo cuando se clausure este certamen con la presentación por parte de Ahora teatro de LHV, con Miguel Cegarra y Rafa Párraga.

22 ene 2014

III certamen de teatro infantil villa de humanes 2014 - Humanes de Madrid

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Humanes de Madrid convoca el III CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL  "VILLA DE HUMANES" que se llevará a cabo los Domingos: 16 de febrero, 23 de febrero, 9 de marzo y 6 de abril.

Podrán participar todos los grupos de Teatro Aficionado del territorio español, con excepción de los grupos de Teatro de Humanes. Debe estar dirigida al público infantil. La duración debe ser de entre 30 y 75 minutos.


El plazo de presentación de la documentación quedara cerrado el día 3 de Febrero de 2.014.,

las inscripciones deberán presentarse en la

"Concejalía de Educación y Cultura",

Plaza de la Constitución s/n.

C.P:28970  Humanes de Madrid (Madrid).

Tlfno.: 916040300 Ext: 273  

angelramos@ayto-humanesdemadrid.es


Para formalizar la inscripción, los grupos deberán adjuntar la documentación indicada en las BASES


La organización del concurso seleccionara de entre todos los presentados un máximo de cuatro grupos y uno suplente, cuyos montajes serán representados en la fecha designada por la organización.

Los grupos seleccionados para la fase final, recibirán 200 € cada uno, por participar, en concepto de gastos de montaje y traslado, los cuales quedaran a cargo de los grupos. La autorización y derechos de autor que pudiera ocasionar la representación correrán por cuenta de los grupos.


Se establecen los siguientes premios:

Premio al Mejor Grupo - 380€ (300 € netos + 80 retención de IRPF) y trofeo.

Premio al Mejor Actor -  Trofeo.

Premio a la Mejor Actriz -  Trofeo.


BASES completas y ficha de inscripción en este enlace

III certamen de teatro infantil villa de humanes 2014 - Humanes de Madrid

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Humanes de Madrid convoca el III CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL  "VILLA DE HUMANES" que se llevará a cabo los Domingos: 16 de febrero, 23 de febrero, 9 de marzo y 6 de abril.

Podrán participar todos los grupos de Teatro Aficionado del territorio español, con excepción de los grupos de Teatro de Humanes. Debe estar dirigida al público infantil. La duración debe ser de entre 30 y 75 minutos.


El plazo de presentación de la documentación quedara cerrado el día 3 de Febrero de 2.014.,

las inscripciones deberán presentarse en la

"Concejalía de Educación y Cultura",

Plaza de la Constitución s/n.

C.P:28970  Humanes de Madrid (Madrid).

Tlfno.: 916040300 Ext: 273  

angelramos@ayto-humanesdemadrid.es


Para formalizar la inscripción, los grupos deberán adjuntar la documentación indicada en las BASES


La organización del concurso seleccionara de entre todos los presentados un máximo de cuatro grupos y uno suplente, cuyos montajes serán representados en la fecha designada por la organización.

Los grupos seleccionados para la fase final, recibirán 200 € cada uno, por participar, en concepto de gastos de montaje y traslado, los cuales quedaran a cargo de los grupos. La autorización y derechos de autor que pudiera ocasionar la representación correrán por cuenta de los grupos.


Se establecen los siguientes premios:

Premio al Mejor Grupo - 380€ (300 € netos + 80 retención de IRPF) y trofeo.

Premio al Mejor Actor -  Trofeo.

Premio a la Mejor Actriz -  Trofeo.


BASES completas y ficha de inscripción en este enlace

21 ene 2014

22ª OLIMPIADA INTERNACIONAL DE TEATRO - CUTTAK (INDIA)

Se esta organizando la  22a. Olimpiada de Teatro en la India como Festival Internacional de Teatro en la milenaria ciudad de Cuttack, Odisha (Estado de Orissa) situado en la costa oriental de la India.

 

Esta edición del Festival Internacional de Teatro (Teatro, Danza y Música) es el único de su tipo en el país y este año se celebrará del día 25 al 29 de septiembre de 2014.

 

Este evento internacional proporcionará una maravillosa plataforma, un pequeño escenario mundial, para que los países fortalezcan los lazos con el pueblo de la India. Forjar lazos a través de las artes escénicas, como usted sabe el Teatro será una herramienta maravillosa para ayudar a los niños a desarrollar la confianza en sí mismo, la autoestima y la comprensión global de unos a otros. También es una excelente forma de promover la paz, la comprensión y la empatía en un mundo de otra manera intolerante y forjar la integridad nacional, la amistad internacional y la fraternidad universal a través de la síntesis intercultural y la asimilación social.

 

Nos complace informar, que esta Olimpiada de Teatro acoge compañías de artes escénicas. Los grupos y artistas pueden presentar sus producciones en todos los géneros de las artes escénicas que incluyen teatro (drama, comedia, mimo, pantomima, títeres, teatro de dedos, visual), danza (moderna , folk, clásico etc.), música (ópera, música clásica, musical, contemporáneo, jazz, folk, etc.) y otras formas de artes escénicas.

 

Solicite el Formulario de participación a: centronacionalaita@gmail.com y le remitiremos mas información y carta de invitación.

 

Antes de este evento internacional, que representa una riqueza monumental y artística, multidimensionales y variadas escénicas de la India, 11 días de tiempo de la mayor extravagancia cultural de la 22 ª. Competición Dramática Nacional, de Danza y Competición Musical, con una participación de más de 3.500 artistas indios, que también se llevan a cabo desde el 14. al 24 de septiembre de 2014.

 

La fecha límite para la recepción de la solicitud y los documentos acompañantes es antes del día 30 de junio de 2014.

 

Sería un gran privilegio por nuestra parte si su Centro Nacional envía un Grupo de Teatro o Danza para representar el patrimonio cultural de la gloria de su país en este festival mundial.

 

Sería también muy apreciada si se comunica amablemente información referente a nuestro Festival entre sus grupos miembros estimados, así como otras compañías de teatro.

 

Mirando adelante con su cooperación activa y su prestigiosa participación a una relación cultural de larga duración, reciba un cordial saludo

 

 

Profesor.Kartik Chandra Rath

Secretario General de la

Olimpiada de Teatro de la India


22ª OLIMPIADA INTERNACIONAL DE TEATRO - CUTTAK (INDIA)

Se esta organizando la  22a. Olimpiada de Teatro en la India como Festival Internacional de Teatro en la milenaria ciudad de Cuttack, Odisha (Estado de Orissa) situado en la costa oriental de la India.

 

Esta edición del Festival Internacional de Teatro (Teatro, Danza y Música) es el único de su tipo en el país y este año se celebrará del día 25 al 29 de septiembre de 2014.

 

Este evento internacional proporcionará una maravillosa plataforma, un pequeño escenario mundial, para que los países fortalezcan los lazos con el pueblo de la India. Forjar lazos a través de las artes escénicas, como usted sabe el Teatro será una herramienta maravillosa para ayudar a los niños a desarrollar la confianza en sí mismo, la autoestima y la comprensión global de unos a otros. También es una excelente forma de promover la paz, la comprensión y la empatía en un mundo de otra manera intolerante y forjar la integridad nacional, la amistad internacional y la fraternidad universal a través de la síntesis intercultural y la asimilación social.

 

Nos complace informar, que esta Olimpiada de Teatro acoge compañías de artes escénicas. Los grupos y artistas pueden presentar sus producciones en todos los géneros de las artes escénicas que incluyen teatro (drama, comedia, mimo, pantomima, títeres, teatro de dedos, visual), danza (moderna , folk, clásico etc.), música (ópera, música clásica, musical, contemporáneo, jazz, folk, etc.) y otras formas de artes escénicas.

 

Solicite el Formulario de participación a: centronacionalaita@gmail.com y le remitiremos mas información y carta de invitación.

 

Antes de este evento internacional, que representa una riqueza monumental y artística, multidimensionales y variadas escénicas de la India, 11 días de tiempo de la mayor extravagancia cultural de la 22 ª. Competición Dramática Nacional, de Danza y Competición Musical, con una participación de más de 3.500 artistas indios, que también se llevan a cabo desde el 14. al 24 de septiembre de 2014.

 

La fecha límite para la recepción de la solicitud y los documentos acompañantes es antes del día 30 de junio de 2014.

 

Sería un gran privilegio por nuestra parte si su Centro Nacional envía un Grupo de Teatro o Danza para representar el patrimonio cultural de la gloria de su país en este festival mundial.

 

Sería también muy apreciada si se comunica amablemente información referente a nuestro Festival entre sus grupos miembros estimados, así como otras compañías de teatro.

 

Mirando adelante con su cooperación activa y su prestigiosa participación a una relación cultural de larga duración, reciba un cordial saludo

 

 

Profesor.Kartik Chandra Rath

Secretario General de la

Olimpiada de Teatro de la India


20 ene 2014

VIII Certamen de Teatro Lagasca 2014 - El Barco de Avila - Avila

 


Se convoca el VIII Certamen de Teatro Lagasca 2014, en el que podrán participar únicamente compañías o grupos aficionados de teatro.

Las funciones en concurso se llevarán a cabo los sábados días 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 y 14 de junio de 2014, a las 21,00 horas en las instalaciones de Cine Teatro Lagasca, de El Barco de Ávila, (Ávila), cuyas medidas son: 9 de boca X 6,70 de fondo X 5 de alto.

Los grupos que deseen tomar parte en el mismo deberán remitir, dentro del plazo asignado al efecto, al Ayuntamiento de El Barco de Ávila, calle Arco, 2 C.P. 05600, El Barco de Ávila (Ávila), indicando en el sobre "Certamen de Teatro Lagasca 2014", la documentación indicada en las BASES.

Toda la documentación deberá ser remitida en soporte informático -cd, dvd o pendrive- no admitiéndose ninguna propuesta remitida en soporte convencional (papel). 

El plazo de recepción de la documentación finaliza de forma improrrogable el día 28 de febrero de 2014.

La Organización seleccionará seis grupos titulares más cuatro reservas.

La gestión y pago a la SGAE -derechos de autor, si los hubiera-, correrá a cargo del grupo afectado, no haciéndose cargo la Organización de este incumplimiento.

El acto de clausura y entrega de premios se llevará a cabo el sábado 28 de junio de 2014, al que deberán asistir, al menos, un representante de cada uno de los grupos participantes.

Todos los grupos participantes, a excepción de los que consigan el premio al primer y segundo grupo clasificado recibirán, en concepto de gastos de representación 600 €, más la cantidad que resulte a razón de 40 céntimos/Km. desde la localidad de su domicilio social (ida y vuelta) hasta El Barco de Ávila, en concepto de desplazamiento, hasta un máximo de 500 €.

En el acto de clausura el Jurado Oficial otorgará los siguientes premios Lagasca:
Al Primer Grupo clasificado: 2.000 €, y trofeo. 
Al Segundo Grupo clasificado: 1.500 €, y trofeo. 
Al mejor actor protagonista: Trofeo. 
A la mejor actriz protagonista: Trofeo. 
Al mejor actor de reparto: Trofeo. 
A la mejor actriz de reparto: Trofeo. 
A la mejor dirección: Trofeo. 
Al mejor montaje escénico: Trofeo. 
Premio especial del público: Trofeo.   

Descargar BASES
Descargar SOLICITUD  

Más información:

VIII Certamen de Teatro Lagasca 2014 - El Barco de Avila - Avila

 


Se convoca el VIII Certamen de Teatro Lagasca 2014, en el que podrán participar únicamente compañías o grupos aficionados de teatro.

Las funciones en concurso se llevarán a cabo los sábados días 10, 17, 24 y 31 de mayo y 7 y 14 de junio de 2014, a las 21,00 horas en las instalaciones de Cine Teatro Lagasca, de El Barco de Ávila, (Ávila), cuyas medidas son: 9 de boca X 6,70 de fondo X 5 de alto.

Los grupos que deseen tomar parte en el mismo deberán remitir, dentro del plazo asignado al efecto, al Ayuntamiento de El Barco de Ávila, calle Arco, 2 C.P. 05600, El Barco de Ávila (Ávila), indicando en el sobre "Certamen de Teatro Lagasca 2014", la documentación indicada en las BASES.

Toda la documentación deberá ser remitida en soporte informático -cd, dvd o pendrive- no admitiéndose ninguna propuesta remitida en soporte convencional (papel). 

El plazo de recepción de la documentación finaliza de forma improrrogable el día 28 de febrero de 2014.

La Organización seleccionará seis grupos titulares más cuatro reservas.

La gestión y pago a la SGAE -derechos de autor, si los hubiera-, correrá a cargo del grupo afectado, no haciéndose cargo la Organización de este incumplimiento.

El acto de clausura y entrega de premios se llevará a cabo el sábado 28 de junio de 2014, al que deberán asistir, al menos, un representante de cada uno de los grupos participantes.

Todos los grupos participantes, a excepción de los que consigan el premio al primer y segundo grupo clasificado recibirán, en concepto de gastos de representación 600 €, más la cantidad que resulte a razón de 40 céntimos/Km. desde la localidad de su domicilio social (ida y vuelta) hasta El Barco de Ávila, en concepto de desplazamiento, hasta un máximo de 500 €.

En el acto de clausura el Jurado Oficial otorgará los siguientes premios Lagasca:
Al Primer Grupo clasificado: 2.000 €, y trofeo. 
Al Segundo Grupo clasificado: 1.500 €, y trofeo. 
Al mejor actor protagonista: Trofeo. 
A la mejor actriz protagonista: Trofeo. 
Al mejor actor de reparto: Trofeo. 
A la mejor actriz de reparto: Trofeo. 
A la mejor dirección: Trofeo. 
Al mejor montaje escénico: Trofeo. 
Premio especial del público: Trofeo.   

Descargar BASES
Descargar SOLICITUD  

Más información: