29 ene 2014

MOSTRA DE TEATRE D'ANDRATX 2014. Andratx, Islas Baleares.

MOSTRA DE TEATRE D’ANDRATX 2014.


El Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Andratx convoca la selecció de la MOSTRA DE TEATRE que es durà a terme al municipi d'Andratx els dies 8,15,22,29 de març 2014

La convocatòria va dirigida a totes les companyies que vulguin presentar un espectacle en qualsevol llengua a la Mostra de Teatre d’Andratx.

Les representacions es duran a terme al teatre sa Teulera d'Andratx. Hi haurà un total de 4 representacions els dissabtes a les 21’30

El grup que representi serà el responsable de recaptar la seva pròpia taquilla el dia de la funció i el dia de la representació rebrà l’import de les entrades anticipades.

L’Ajuntament no disposarà de cap tipus de tècnic per les representacions que hauràn de ser aportats per els grups participants.

L’Ajuntament podrà disposar d’un total de 20 invitacions a disposició de la regidoria de Cultura.

El departament de cultura seleccionarà valorant diversos aspectes com ara la qualitat dels textos o de la música, la innovació...

El termini de presentació de la documentació acaba divendres dia 31 de gener de 2014 a les 14h

La documentació s’ha presentar fisicament al SAC (Servei d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament d'Andratx, Avinguda de la Cúria nº 1) I per correu electrònic a la següent adreça cultura@andratx.cat

Documentació a aportar:
- dossier complet de l’obra
- fotogràfia
- i opcional video o enllaç per veure un video.

Un cop finalitzat el període d’inscripció es llegiran o visualitzaran totes les propostes presentades i se seleccionaran els 4 espectacles que seran representats.

Els grups locals d’Andratx tenen accés directa a la Mostra de teatre d’Andratx per això han d’estar inscrites al registre d’associacions d’Andratx.

Cada actuació comportarà el següent cobrament:
- caixet de 500€ contra factura que es presentarà a l’ajuntament després d’haver realitzat la representació
- la taquilla que es recapti per a la seva pròpia actuació (la qual serà gestionada per la companyia directament)
- L’Ajuntament (si escau) es farà càrrec dels drets d’autor de cada una de les representacions seleccionades.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX podra introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament de la convocatòria per al bon funcionament d’aquesta i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les
bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les
condicions en la forma establerta.

L’AJUNTAMENT D’ANDRATX no es fa responsables de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos dins els espectacles admesos ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a selecció aquelles espectacles que facin apologia de la vulneració dels drets humans.

L’ Ajuntament d’Andratx podran utilitzar les imatges o els textos dels espectacles seleccionats per tal de fer-ne publicitat.

No s’accepten els treballs rebuts en mal estat.

Una vegada presentat a la convocatòria, no es pot retirar cap treball per fer-hi correccions.

La documentació presentada quedarà arxivada al departament de cultura de l’Ajuntament d’Andratx Andratx

Más información:

Ajuntament d'Andratx - Regidoria de Cultura i educació.
Av. de la Cúria, 1.
07150 Andratx. Illes Balears.
Tf. 971 628 018

BASES Completas en el siguiente enlace:
Mostra de Teatre 2014
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán